ЗАСТРАХОВКИ
Застраховане и Туристически застраховки

Туристическа агенция Гълф България КО предлага всички необходими застрахователни услуги при пътуване в страната или в чужбина:
Пътни застраховки

Медицински застраховки за пътуване в чужбина;
Медицински застраховки за пътуване в чужбина с осигурен асистанс; Международна Бизнес Карта Мултитрип;
Медицински застраховки за пътуване в чужбина с осигурен асистанс за младежи, студенти и преподаватели.
Застраховка на багаж при пътуване в чужбина с въздухоплавателни средства

Автомобилно застраховане

“Автокаско”
Задължителна “Гр. Отговорност”
Злополука на лица в МПС
Зелена Карта
Автоасистанс при пътуване е чужбина

Карго

Карго и др.
Транспортни застраховки (отговорност на превозвача / спедитора)
Застраховка “Каско” на релсови превозни средства

Финансови рискове и отговорности

Технически застраховки (СМР, електроника, др.)
Застраховки на Отговорности
Финансови рискове
Лизинг, наеми, на изплащане
Други финансови рискове

Имуществено застраховане

Пожар и други опасности
Кражба чрез взлом
Въоражен грабеж и вандализъм, придружаваща пожар и друга опасности
Индустиален пожар
Кражба чрез взлом, въоръжен грабеж и вандализъм придружаваща
Индустиален грабеж

Други застраховки

Заболяване
Злополука
Земеделски култури
Животни, птици, пчели
Морски и авиационни

Наши партньори в осигуряването на застрахователни услуги сa:
Застрахователен брокер “БРОКЕР ИНС”
КЮ БИ И Интернешънъл Иншурънс Лимитид – клон София
Застрахователно дружество “ЕВРОИНС”
Застрахователно дружество “БУЛ ИНС”
Застрахователно дружество “ДЗИ”
Виктория Застрахователно АД
Застрахователна компания “Армеец”